Pénzügyi válság

A Pénz mint Adósság (Money as Dept)

(Részletek a filmből)

Elgondolkodtál már azon, honnan létezhet annyi kölcsönadható pénz, hogy kormányok vállalatok, kisvállalkozások és családok mind-mind eladósodjanak egyidejűleg és ilyen csillagászati összegekkel? ... Nem létezik.

Mi a pénz? Honnan jön a pénz?
A pénzjegynyomdából és a pénzverdéből? Az állam utasítására?
Csak egy kis része keletkezik így.
A többség magánkézben lévő társaságokban, bankokban jön létre.

Tévhit, hogy a bankok betéteseik pénzét kölcsönzi ki. A hiteligénylő visszafizetési ígérvényéből (jelzálog szerződés) teremtenek pénzt.

“A bankok nem pénzt kölcsönöznek, hanem olyan pénz kifizetésének ígéreteit,
m
ely pénz nincs is a birtokukban.”
(Irving Fischer, közgazdász, író)

A kölcsön összegét a bank egyszerűen ráírja a hitelfelvevő számlájára – ezzel létre bűvészkedi a nem létező pénzt. Mivel pedig az adósság potenciálisan korlátlan, így a pénz is az.

 “Minden egyes alkalommal, amikor egy bank kölcsönt nyújt (vagy kötvényt vásárol),
új bankhitel jön létre – vadonatúj pénz
.”
(Graham F. Towers, a Bank of Canada igazgatója)

Az ellenkezője is igaz. Ha nem lenne adósság, nem lenne pénz.

Ez a mi pénzrendszerünk. Ha nem lennének adósságok a pénzrendszerünkben,
nem lenne semmiféle pénz
.”
(Marriner S. Eccles, a FED igazgatótanácsának elnöke)

Tehát függünk a folyamatosan megújított bankhitelektől, hogy létezzék bármilyen pénz. Pontosan ez történt a Nagy Gazdasági Válság idején, amikor a pénzkínálat drasztikusan visszaesett,  amint a hiteleket befagyasztották. (A pénzkínálat 27%-os csökkentése, 1929-33)

Amikor szükséged van egy kalapácsra, és kölcsönadok neked egy kalapács átadására vonatkozó ígéretet, pedig kalapáccsal nem is rendelkezem, az nem sokat segít rajtad. Ez csak a bankvilágban működik.

Minden kölcsönfelvevő kétségbeesetten próbál pénzt szerezni a tőke és a kamatok visszafizetésére abból a pénzkészletből, ami csak a tőkét tartalmazza. Tisztán látszik, hogy ez lehetetlen, mert a kamatpénz nem létezik. A problémát a hosszú lejáratú hitelek jelentik, a lakáskölcsönök és államadósságok. Ezekben a kamatok összessége jóval meghaladja a tőkét.
Hacsak a kamatok fizetése érdekében nem teremtenek rengeteg plusz pénzt, a fizetetlen hitelek miatt nagyon nagy arányban kerül a bankok tulajdonába jelzálog – épületek és termelőeszközök –, és ez egy nem működő gazdaságot von maga után.

Minden évben több és több természetes nyersanyagnak kell a szemétbe kerülnie ahhoz, hogy megakadályozzuk a rendszer összeomlását. (Nem működne a gazdaság, ha nem cserélnénk le a kocsinkat, tévénket stb. egyre gyakrabban.) A probléma pedig az, hogy a társadalom folyamatos növekedése folyamatosan növekvő nyersanyag- és energiafelhasználást tesz szükségessé a valós világban.

Bárki is legyen, aki hisz abban, hogy
az exponenciáis fejlődés örökké tarthat egy véges világban,
az vagy őrült, vagy közgazdász
.”
(Kenneth Boulding, közgazdász)

Világszerte a kormányok a pénzt bankoktól kölcsönzik kamat fejében. Az államadósság az összadósság fő összetevője és ennek törlesztése felemészti befizetett adónk majdnem teljes egészét.
Mint tudjuk, a bankok egyszerűen csak létrehozzák a pénzt, mert a kormányok engedélyt adnak nekik erre. (Pénzt hoznak létre, amit csupán az adósság fedez.)
A kormány pedig rendeleti úton teremti a törvényes fizetőeszközt, amire a nép képviseletében ugyanolyan joga van, mint a magánbankoknak.

1. Nagy kérdés
Miért döntenek úgy a kormányok, hogy a pénzt magánbankoktól kölcsönzik kamatra, amikor maga az állam kibocsáthatná kamatmentesen maga az összes szükséges pénzt, amire szüksége van?

2. Nagy kérdés
Miért adósságként hozzák létre a pénzt egyáltalán? Miért nem teremt olyan pénzt, ami folyamatos körforgásban kering a gazdaságban és nem kell folyton kölcsön formájában újra meg újra létrehozni (kölcsönvenni kamatra), hogy létezhessen?

3. Nagy kérdés
Hogyan lehet egy olyan pénzrendszerre, ami csak folyamatosan gyorsuló növekedés mellett képes működni (exponenciális görbe), egy fenntartható gazdaságot alapozni?

4. Nagy kérdés
Mi végre függ a mai rendszer a vég nélküli növekedéstől? Mit kell változtatni ahhoz , hogy megvalósítsuk a fenntartható gazdaság létrejöttét? Be kell vezetni a szabad pénzt! (Ez nem kamatozik, hanem romlik, ezáltal vége az uzsorának. Könyvajánló - Silvio Gesell: Természetes gazdasági rend szabad föld és szabad pénz révén)

Volt idő, amikor a kölcsönre bármekkora kamatot felszámolni uzsorának számított és nagyon súlyos büntetés járt érte, beleértve a halált is. Minden fő vallás tiltja az uzsorát. Az uzsora gyakorlata elleni legtöbb érv erkölcsi alapon nyugodott. (Egyedül a pénzből nyerészkedni, élősködés, olyan mint a lopás!) Úgy tartották, hogy a pénz egyetlen törvényes célja  a valódi áruk és szolgáltatások cseréjének a megkönnyítése.
Mára az erkölcsi megfontolások furcsának tűnnek. Pénzből pénzt fiaztatni eszményi törekvésnek számít.
(Hitelek, kötvények, tőzsdei kereskedés, valutaspekuláció, ingatlanbefektetés stb.)
Minek dolgoznál, ha a pénzedet dolgoztathatod saját üdvödre?!

Mindemellett azonban, ha megpróbálunk elképzelni egy fenntartható jövőt, tisztán látszik, hogy a kamatszedés mind erkölcsi, mind gyakorlati probléma!!! (Tőketeremtés van, kamatteremtés nincs.)
Képzelj el egy fenntartható világot, mely ahelyett, hogy kiszipolyozza energiatartalékait,  korlátozza magát a jelen szükségleteire. (Ahol nincs túltermelés és az önszabályozást kiiktató hitelkamat-rendszer.)
Ha képesek lennénk megszabadítani magunkat a jelenlegi helyzettől, és el tudnánk képezni, hogy a bankokat a társadalom nonprofit szolgáltatásaként működtessék, szétosztva a kamatjövedelmeket mint általános állampolgári osztalékot, vagy pénzt köcsönöznének mindenféle kamatteher nélkül.

Sosem találkoztam senkivel, aki józan ész és logika használata révén igazolni tudta volna,
hogy a Szövetségi Kormány miért kölcsönzi a banktól azt a pénzt,
amit a nép által ráruházott jog alapján maga bocsáthatna ki…
Hiszem, hogy eljő a kor, amikor a nép követelni fogja ennek megváltoztatását.
Hiszem, hogy eljő a kor ebben az országban, amikor ténylegesen vád alá helyeznek
téged és engem és mindenki mást, aki kapcsolatban áll a Parlamenttel,
amiért ölbetett kézzel üldögélünk itt, és megengedjük,
hogy ez a képtelenül ostoba rendszer folytatódjék.

(Wright Patman, USA parlamenti képviselő)

GoyimPrideHungary felhasználó névvel az internetről
"Nekem többek között pont közgazdász végzettségem van. Nem kell könyvtárba mennem, hogy közgáz témájú könyveket olvassak. Sajnos ezidáig NEM találtam olyan tankönyvet, amiben le lenne írva, hogy hogyan és hol keletkezik a pénz a gazdaságban. Ez a film hiánypótló. Nem véletlen töltöttem fel ide."

Szputnyikov felhasználó névvel az internetről
"...egy alapműnek számító könyvben (Samuelson - Nordhaus: Közgazdaságtan) bizony le van írva, hogy hogyan is keletkezik mind a kész-, mind a számlapénz.
Sok igazság van ezekben a videókban, és én is megnézem, mert szeretem több szemszögből is látni a dolgokat, de a demagóg dolgokat se kell sokág keresni a műben. Igazából a mű címe ugye, miszerint a pénz=adósság, ami enyhén provokatív, holott ebben tulajdonképpen semmi meglepő nincs, az aranystandard eltörlése óta a pénz fedezete a nemzetgazdaság által (a továbbiakban) megtermelt GDP.
A fenntartható állapot nagyjából az lehetne, ha az infláció a GDP növekedésével arányos lenne, mert ugyan nő a pénzkínálat, ami inflációgerjesztő hatású, de ezt kioltanák a nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló javak.
Papíron a jegybank egy független intézmény, és itthon elsődleges feladata az infláció fékentartása. A hogyan pedig a pénzkínálat változtatásával történik, ami a gyakorlatban úgy néz ki, hogy amennyiben pénzre van szüksége a gazdaságnak, akkor a jegybank különböző értékpapírokat vásárol, míg amikor szűkíteni akarja a pénzkínálatot, akkor elad. 
Az MNB lényegesen különbözik a FED-től, mert míg az MNB 100%-ban állami tulajdonban van, addig a FED privát bankok bankja, emiatt is van ez az egész Zeitgeist-dolog. Tehát papíron független, de egyébként sajnos nem és nem is az a baj, hogy az Országgyűlés befolyása alatt van, hanem az, hogy Kormány befolyása alatt..."


 1. rész

A pénz mint adósság film részeire mutató linkek:

http://www.youtube.com/watch?v=HvEn01gptT4

http://www.youtube.com/watch?v=Toto5SZPxCM&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=-Cmax3UDIaA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=OpzBrSPd9TQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=B8GpS9N89Zk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4TTwF154AzA&feature=related

 

A film folytatása még csak az eredeti angol nyelven elérhető:

http://www.youtube.com/watch?v=_doYllBk5No

 

 

Életmód


[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • fresh color
  • warm color